Sinota Clinic

ก่อตั้งมาจากผู้ที่มีความหลงใหลศาสตร์แห่งสุขภาพและความงาม ให้บริการโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาอย่างยาวนาน

เราไม่เคยหยุดที่จะศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่จากงานวิชาการและการบรรยายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในที่สุดจึงค้นพบวิธีการและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านความงามของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรฐานระดับ Gold Standard

เทคโนโลยีด้านการแพทย์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย ขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีที่ถูกลอกเลียนแบบขึ้นมากมายไม่แพ้กัน จนผู้ประกอบการบางรายก็เลือกที่จะใช้เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน เพียงเพราะหวังผลกำไรที่มากกว่า ทางทีมแพทย์และผู้บริหารให้ความสำคัญและตระหนักว่า สุขภาพและความงามของลูกค้า สำคัญกว่าส่วนต่างผลกำไรเหล่านี้ เราจึงเลือกแต่เครื่องมือและนวัตกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA รวมถึงในประเทศไทย เพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและดีที่สุด ดังความเชื่อของเราที่ว่า

“สุขภาพและความงดงาม ต้องถูกส่งต่อด้วยมาตรฐาน พร้อมกับความจริงใจสูงสุด”

Sinota Clinic พร้อมที่จะส่งต่อมาตรฐานการดูแลรูปแบบใหม่ ครบทั้งความจริงใจ และนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อเติมแต่ง ฟื้นฟู ความงาม ตลอดจนชลอความเสื่อมของสุขภาพ ให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสความงามที่ปรารถนา จนเป็นที่มาของแนวคิด “A Signature To be Notable” จึงมั่นใจได้ว่า มาตรฐานระดับ Gold Standard ของเรานั้น ไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือเทคโนโลยี แต่รวมถึงงานบริการที่ใส่ใจทุ่มเทดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รักในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านความงามกับลูกค้าของเราทุกคน

Messenger messenger
Line line
Call Us phone
chat